Osteopati

Osteopater er gode på muskel– og skjelettplager og har bred kunnskap om kroppen og sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. 

Vi gir deg god manuell behandling, i tillegg til å veilede, motivere og bidra til at du selv er aktiv og tar ansvar for egen helse.

Med kompetanse innen trygg undersøkelse, behandling og forebygging fungerer osteopater som primærkontakter og vil ved behov henvise til annen utredning ved mistanke om alvorlig sykdom.

Vi bruker god tid på den første samtalen og kartlegging, slik at vi kan danne oss et helhetsinntrykk av deg og dine plager. Dette danner grunnlaget for videre undersøkelse og behandling, og vi er opptatt av at du skal forstå hva plagene dine skyldes og hvorfor vi velger de tiltakene vi gjør.

Under behandlingen så benytter vi oss av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker – både lette og kraftige. Eksempler på slike teknikker kan være: manipulasjonsteknikker (knekking), muskeltøyninger eller lettere teknikker for muskulatur og ledd.

I tillegg bruker vi øvelser og/eller andre aktiviteter som en del av behandlingen. Dette kan være aktiviteter som du selv følger opp hjemme. Valg av tiltak vil variere og være individualisert deg som pasient.

Vi er opptatt av å gi deg gode verktøy slik at du selv kan håndtere plagene på en god måte. Det er normalt å oppleve plager i en eller annen grad i løpet av livet. At du får økt kunnskap om hvordan kroppen fungerer vil kunne gjøre at plagene kommer sjeldnere, vare kortere og være mindre smertefulle.

Vi samarbeider med terapeuter fra andre profesjoner innenfor muskel- og skjeletthelse. Evaluering og kunnskapsdeling på tvers av terapeuter og profesjoner gir et bredere perspektiv – til nytte for deg som pasient.

Behandling hos osteopat omfattes ikke av noen av frikortordningene.

Les mer:
https://osteopati.org/hva-er-osteopat

Gunnar Jamal Andreassen

Fysioterapi

Manuellterapi

Kiropraktikk

Osteopati

Sexologi