Kiropraktikk

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. 

Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager. 

En kiropraktor har en 5-årig mastergradsutdannelse innen diagnose, behandling og forebygging av sykdommer i muskel- og skjelettsystemet. Etter gjennomført studie må kandidaten gjennomføre en turnustjeneste på ett år for å få lisens som kiropraktor av Helsedirektoratet. Med denne bakgrunnen er kiropraktorer godt rustet til å levere helsehjelp av god kvalitet. Metodene som brukes er evidensbaserte med forankring i dokumentert kunnskap.  Under konsultasjonen vil kiropraktoren foreta en sykehistorie og klinisk undersøkelse sammen med deg. Etter dette vil kiropraktoren kunne vurdere om du har behov for behandling eller om det vil være nødvendig å henvise til annen helsehjelp. Finner kiropraktoren det nødvendig, kan kiropraktoren henvise til radiologiske undersøkelser som røntgen, CT, MR og ultralyd.  Kiropraktoren kan også henvise til spesialisthelsetjenesten (som f.eks. nevrolog, ortoped og revmatolog) Kiropraktoren samarbeider godt med fastlegen og utveksler informasjon gjennom epikriser og annen meldingshåndtering. Kiropraktoren kan sykmelde deg, hvis nødvendig, inntil 12 uker.  Kiropraktorer kan henvise til sykehus og rehabiliterings-institusjoner om nødvendig.  

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

Fysioterapi

Manuellterapi

Kiropraktikk

Osteopati

Sexologi