Manuellterapi

Manuellterapeuter er eksperter innen undersøkelse, diagnostikk, utredning og behandling av muskel- og skjelettsystemet. 

Yrkesgruppen har masterutdanning, offentlig autorisasjon som helsepersonell med lignende fullmakter som legenes på muskelskjelett-området. Manuellterapeuter kan sykmelde, rekvirere bildediagnostikk (røntgen, MR, CT mv.) og henvise til spesialisthelsetjenesten for videre utredning eller operasjon.

Du behøver ikke henvisning for å oppsøke manuellterapeut. De fleste manuellterapeuter er del av den kommunale helsetjenesten. Det betyr blant annet at du kun betaler en egenandel for undersøkelse og behandling. Egenandelen inngår i samme egenandelstak som hos legen. Har du frikort er det gratis å oppsøke manuellterapeut.

Manuellterapeuten gjennomfører en grundig undersøkelse for å kunne stille en diagnose. Vanligvis tar en undersøkelse mellom 30-60 minutter. Manuellterapeuten gir deg informasjon om tilstanden. Hvis det er nødvendig henviser manuellterapeuten til spesialist eller røntgen/MR.

Manuellterapeuter utformer et individuelt og konkret behandlingsopplegg med manuelle behandlingsmetoder (manipulasjon, mobilisering, traksjon, avspenning osv.), råd og informasjon, samt målrettet opptrening som tar sikte på å trene opp pasientenes reduserte funksjonsevne. Manuellterapeuter behandler også pasienter som trenger rehabilitering etter skade, for eksempel idrettsskader og operasjoner. Manuellterapeuter følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i undersøkelse og behandling.

Les mer:

Fysioterapi

Manuellterapi

Kiropraktikk

Osteopati

Sexologi