Fysioterapi

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell, og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar. Man trenger ikke henvisning for å få time hos fysioterapeut.

Behandlingen er basert på kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon og aktuelle tiltak velges ut fra en klinisk undersøkelse. Sentralt i undersøkelsen er pasientens sykehistorie, bevegelsesanalyse, samt kartlegging av pasientens problem og funksjonsnivå. Sammen med pasienten settes det mål for behandlingen. Fysioterapi brukes særlig ved muskel- og leddsykdommer (men også ved nevrologiske og revmatiske sykdommer), i opptrening etter kirurgiske inngrep, i rehabiliteringen etter akutte og kroniske skader og sykdommer, samt som en del av en mer generell opptrening og i forebyggende arbeid.

I tillegg til treningen kan det benyttes ulike former for elektroterapi, varme- og kuldebehandling for å påvirke vevet. Effekten av disse tiltakene er imidlertid dårligere dokumentert og de benyttes i mindre grad enn tidligere. Øvelsene som pasientene får kan ha forskjellig fokus, så som å bedre styrke, utholdenhet, balanse, bevegelighet og avspenning. Fokuset avhenger av hva som er målet med behandlingen.

Opplæring og informasjon er en viktig del av behandlingen for å lære pasienten å gjennomføre øvelsene riktig, forstå viktigheten av å gjennomføre og mestre disse, samt til å gi innsikt i og vedlikeholde og/eller bedre funksjonsproblemer. Regelmessige kontroller hos fysioterapeut kan være viktig for å justere treningsprogram, motivere til gjennomføring og vurdere om funksjonen bedres. Behandlingen kan foregå individuelt eller i gruppe.

Alle våre fysioterapeuter har avtale med Helfo, som vil si at du betaler en egenandel frem til du får frikort.

Les mer:

Fysioterapi

Manuellterapi

Kiropraktikk

Osteopati

Sexologi

Våre fysioterapeuter

Vi har i dag fem fysioterapeuter tilknyttet klinikken.

Fysioterapeut

Gudmund Huus

Fysioterapeut

Veslemøy Heyn

Fysioterapeut

Lin Skagen

Fysioterapeut

Hilde Nilsen

Fysioterapeut

Svein Rye Johnsen